ارتباط با ما

هتل ماندگار در شمال ایران در استان سر سبز گیلان در شهر چمخاله قرار دارد از سمت روبه رو با ساحل زیبا و از سمت پشت هتل با رودخانه دیدنی شهر چمخاله یکی از مهم ترین قطب های گردشگری معرفی شده استبا ارسال نظر ما را در تحقق کیفیت برتر یاری نمایید

آدرس

تی نشانی ما 
گیلان -لنگرود – چمخاله
تلفن:۰۱۳۴۲۵۰۲۷۰۹
ایمیل: hotelmandegar@gmail.com